3QP Stand 231

(Detailed contact information will be available in the Exhibition Catalogue on site)

Website: www.3qp.biz/
Represented by: Surfachem Group Ltd.
Firma reprezentowana przez: Surfachem Group Ltd.

3QP stworzono, aby dostarczać przemysłowi kosmetycznemu naturalne składniki z bogatej bioróżnorodności Amazonii i Andów, zaspokajając wymogi jakości i skuteczności. Znakiem firmowym jest łączenie wiedzy przodków z nową technologią, zapewniając innowacyjne produkty na wysokim poziomie.Peru jest jednym z 12 krajów o największej bioróżnorodności na świecie. Występuje tutaj 84 ze 117 istniejących mikroklimatów i ponad 30.000 gatunków roślin. Rdzenni mieszkańcy Peru opanowali głęboką wiedzę o tradycyjnym zastosowaniu ponad 1400 roślin leczniczych.
 
Back to Exhibitor List