Comercial Quimica Masso S.A. Oddział w Polsce Stand 433

(Detailed contact information will be available in the Exhibition Catalogue on site)

Website: www.cqmasso.com/fcr
COMERCIAL QUIMICA MASSO distributes chemical specialties from different principals and from own production in a variety of industries. The company, headquartered in Spain, has sales offices in Poland, Hungary, Czech Republic, France and Peru, servicing many central and south European markets.
At HPCI, the company is presenting the ingredients for:
  • Personal Care: emollients, emulsifiers, actives, aesthetic modifiers, film-formers, humectants, preservatives, solubilizers, surfactants, rheology modifiers
  • Household, Industrial and Institutional Cleaning: surfactants, corrosion inhibitors, rheological modifiers, solubilizers, emulsifiers, defoamers, specialities for vehicle cleaning/ I&I cleaning and much more
COMERCIAL QUIMICA MASSO also offers formulation support through their own application laboratory and/or through the principals application departments.

COMERCIAL QUIMICA MASSO co-operates in Poland with the following partners:
Akzo Nobel (Dissolvine), Aqia, Asahi Kasei, BTSA, Colonial, Destil·leries del Montseny, Greenaltech, Innovi, Lipotrue, Lonza Biocides, Mirexus, NaturaTec, Sigmund Lindner, Sinerga, Soniam, Tagra, Zschimmer & Schwarz.


Firma COMERCIAL QUIMICA MASSO zajmuje się dystrybucją specjalistycznych surowców chemicznych różnych producentów jak i produkcji własnej, zaopatrując różne sektory przemysłu chemicznego. Firma z centralą w Hiszpanii oraz biurami handlowymi w Polsce, Czechach, Francji, Peru i na Węgrzech, dostarcza surowce do wielu krajów Europy Centralnej i Południowej. <br/ >Na targach HPCI firma zaprezentuje surowce do:
  • Chemii kosmetycznej: emolienty, emulgatory, zagęstniki, składniki: aktywne, filmotwórcze, nawilżające, konserwanty, solubilizatory, surfaktanty, modyfikatory reologii.
  • Chemii gospodarczej, mycia przemysłowego i instytucjonalnego oraz kosmetyków samochodowch : surfaktanty, inhibitory korozji, modyfikatory reologii, solubilizatory, emulgatory, odpieniacze, surowce specjalne oraz wiele innych.
COMERCIAL QUIMICA MASSO oferuje także pomoc techniczną i receptury opracowane przez własne laboratorium aplikacyjne jak i laboratoria aplikacyjne partnerów biznesowych.

COMERCIAL QUIMICA MASSO współpracuje w Polsce z firmami: Akzo Nobel Akzo Nobel (Dissolvine), Aqia, Asahi Kasei, BTSA, Colonial, Destil·leries del Montseny, Greenaltech, Innovi, Lipotrue, Lonza Biocides, Mirexus, NaturaTec, Sigmund Lindner, Sinerga, Soniam, Tagra, Zschimmer & Schwarz.
 
Back to Exhibitor List