WAŻENIE DOZOWANIE PAKOWANIE
kwartalnik techniczno-informacyjny
Stand 100

(Detailed contact information will be available in the Exhibition Catalogue on site)

Website: www.wdp.com.pl

„WAŻENIE – DOZOWANIE – PAKOWANIE” (Weighing, Proportioning, Packaging) quarterly publication presents issues connected with industrial weighing, dosing and packaging. It contains news and technical advice, presents the latest technological solutions and their aplication in industry. It includes scientific and technical articles describing weighing-dosing systems, packaging machines and devices used in food, pharmaceutical, beverage, cosmetics and chemical industries. It presents reports from fair events, exhibitions and technical-scientific conferences. It is available by subscription and also it is distributed free-of-charge during relevant fair events.
You are welcome to contribute to the contents of the quarterly WDP.

Kwartalnik Techniczno-Informacyjny „WAŻENIE – DOZOWANIE – PAKOWANIE” przedstawia problematykę związaną z ważeniem, dozowaniem oraz pakowaniem w procesach przemysłowych. Zawiera nowości i porady techniczne, prezentuje nowatorskie rozwiązania technologiczne, jak również ich aplikacje w branży, zamieszczając artykuły naukowe i techniczne opisujące systemy ważąco-dozujące, maszyny i urządzenia pakujące z ich zastosowaniem w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, napojowym, kosmetycznym, chemii gospodarczej. Prezentuje reportaże z targów, wystaw i konferencji naukowo-technicznych. Dostępny w prenumeracie oraz bezpłatnie na targach.
Zapraszamy Państwa na łamy naszego kwartalnika.
 
Back to Exhibitor List