PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Stand CB 500

(Detailed contact information will be available in the Exhibition Catalogue on site)

Website: www.pcbc.gov.pl
Polish Centre for Testing and Certification is a polish organization with over 55 years of experience in the scope of testing, product and management system certification, training and person certification. PCBC is an indisputable leader on the polish certification bodies market, which has the status of a notified body number 1434, given by the European Commission, in the range of the 9 EC Directives and the Regulation No 305/2011.PCBC is accredited by Polish Centre for Accreditation (PCA) in the scope of testing and certification and has highly qualified personnel, with over 150 auditors operating in Poland and abroad.

PCBC is a member of international organizations, such as: EOQ (European Organization for Quality) and IQNet (International Certification Network).

PCBC offers product certification including e.g. GMP (in the scope of cosmetics), ecological mark EKO, EKO ecological mark “Certified Natural Cosmetic”, UE environmental labeling Ecolabel and safety mark B.


Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to polska organizacja z ponad 55-letnim doświadczeniem w zakresie badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz szkolenia i certyfikacji osób. PCBC S.A. jest niekwestionowanym liderem na rynku wśród polskich jednostek certyfikujących. Posiada status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską w zakresie 9 Dyrektyw nowego podejścia oraz Rozporządzenia nr 305/2011. PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie działalności badawczej i certyfikującej. Ponadto, dysponuje dużym potencjałem ludzkim w postaci wykwalifikowanej kadry specjalistów oraz liczbą ponad 150 własnych auditorów działających w Polsce i zagranicą.

PCBC S.A. jest członkiem prestiżowych organizacji europejskich i międzynarodowych, m.in. takich jak EOQ (Europejska Organizacja Jakości) i IQNet (Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących).

PCBC S.A. oferuje certyfikację wyrobów m.in. na: GMP (w zakresie kosmetyków), znak ekologiczny EKO, znak ekologiczny EKO „Certyfikowany Kosmetyk Naturalny”, oznakowanie ekologiczne UE Ecolabel, znak bezpieczeństwa B.
 
Back to Exhibitor List