BALLERSTAEDT & CO. OHG Stand CB 912

(Detailed contact information will be available in the Exhibition Catalogue on site)

Website: www.ballerstaedt.de

Ballerstaedt - Your reliable system supplier for sealing technology.

Ballerstaedt manufactures aluminium heat seals and sealing machines .
For more than 70 years our customers have placed their trust in our know -how andinnovative product to protect valuable cosmetics, pharmaceutical products, chemicals andfood items.
We supply the aluminium heat seals as pre-cut shapes or rolls. These can be embossed andprinted, and are available in different sizes and shapes .
We also offer our customers sealing machines and sealing equipment that meet theirrespective needs. Our portfolio ranges from manual sealing machines to semi -automaticdevices to fully automatic filling, sealing and closing machines.


Ballerstaedt - niezawodny dostawca systemów technologii zgrzewu.

Ballerstaedt jest producentem platynek aluminiowych oraz urzadzeń zgrzewajacych .
Od ponad 70 lat nasi klienci darzą nas zaufaniem w zakresie wiedzy oraz innowacyjnychproduktów chroniących wartościowe kosmetyki, produkty farmaceutyczne, chemiczneoraz te z branży spożywczej.
Platynki aluminiowe dostarczamy gotowe, wykrojone oraz w postaci rolki. Platynki mogąbyć z moletem, nadrukiem oraz o różnych wymiarach i formach.
Ballerstaedt oferuje maszyny do zgrzewania lub wyposażenie dokładnie dopasowane dopotrzeb i wymagań naszych klientów.Firma Ballerstaedt posiada w programie urządzenia ręczne, półautomaty, automatynapełniające, zgrzewające platynki oraz zamykające pojemniki nakretką.
 
Back to Exhibitor List