FARMACOM Stand CB 832

(Detailed contact information will be available in the Exhibition Catalogue on site)

Website: www.farmacom.com.pl
  • Publisher of trade magazines: Świat Przemysłu Kosmetycznego and Świat Przemysłu Farmaceutycznego, aimed at cosmetic and drug producers. The magazines are a source of knowledge about production, research and development, legislation, raw materials, packaging, and technological solutions for the cosmetic and pharmaceutical industries.
  • Publisher of industry portals www.przemyslkosmetyczny.pl and www.przemyslfarmaceutyczny.pl that present current news in the two industries, legislative changes, information on the activities of Polish and foreign companies operating in the market. The portals are also a place for publication of news on raw materials, packaging, new technologies, and machines and equipment used in all stages of the production of cosmetics or drugs.
  • Organizer of annual international B2B meetings for cosmetic and pharmaceutical industries. Participation in congresses, is not only seminars, it's also the possibility of visiting exhibition stands of the leading suppliers of solutions for cosmetic and pharmaceutical industries, exchange of experience and opinions.
www.farmacom.com.pl


  • Wydawca czasopism branżowych „Świat Przemysłu Kosmetycznego” i „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”, skierowanych dla producentów kosmetyków i leków. Czasopisma są źródłem wiedzy z zakresu produkcji, badań i rozwoju, legislacji, surowców, opakowań, maszyn, rozwiązań technologicznych dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Przedstawiają także bieżące trendy oraz różnego rodzaju ciekawostki z kraju i ze świata.
  • Wydawca portali branżowych www.przemyslkosmetyczny.pl oraz www.przemyslfarmaceutyczny.pl, na których prezentowane są aktualności z obu branż, zmiany legislacyjne, informacje związane z aktywnością polskich i zagranicznych firm tworzących rynek. Portale to również miejsce publikacji nowości z zakresu surowców, opakowań i pakowania, nowych technologii, maszyn i urządzeń używanych na każdym etapie produkcji kosmetyków czy leków.
  • Organizator corocznych, międzynarodowych spotkań B2B dla branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Uczestnictwo w Kongresach, to nie tylko udział w seminariach prowadzonych przez ekspertów z branży, ale również możliwość odwiedzenia stoisk wystawienniczych wiodących dostawców rozwiązań dla branży kosmetycznej i farmaceutycznej, a także wymiany doświadczeń i opinii.
www.farmacom.com.pl 
Back to Exhibitor List