The Academy of Cosmetics and Health Care Stand 350

(Detailed contact information will be available in the Exhibition Catalogue on site)

Website: www.cosmeticscience.pl

The Academy of Cosmetics and Health Care was established in 2000 as one of the first Polish institutions of higher education dedicated to Cosmetology. The Academy has been actively involved in the dissemination of knowledge and research findings in Cosmetology and related fields, and in raising the awareness of the significant role that this area of science plays in the contemporary world. Over a decade of its activity has enabled the Academy to gradually expand its proprietary curriculum, at the same time taking care of the practical dimension of the study programme. Since its foundation the Academy has been dedicated to a high quality of teaching, boasting its state-of-the art, exquisite equipment and facilities. The Academy conducts research in its own cosmetic treatment rooms and cosmetic chemistry laboratories. It also has its own publishing house, which issues a number of publications that are unique on the Polish market, including textbooks and supplementary materials for students. We also publish the best, world-renowned manuals for the cosmetic industry in their Polish translations and the journal for cosmetologists “Cosmetology Today”.
We offer graduate and postgraduate studies, courses in modules (Lifelong Learning), in the following areas:
  • Cosmetology
  • Cosmetics and Cosmetic Chemistry


Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia powstała w 2000 r. jako jedna z pierwszych kosmetologicznych szkół wyższych w Polsce. Uczelnia realizuje działania mające na celu upowszechnianie wiedzy i osiągnięć naukowych z zakresu kosmetologii i dziedzin pokrewnych oraz propagowanie istotnej roli jaką pełni ta dziedzina nauki we współczesnym świecie. Lata działalności Uczelni pozwoliły na sukcesywne rozszerzanie unikatowego, autorskiego programu nauczania dbając jednocześnie o praktyczny wymiar studiów. Uczelnia od początku swojego istnienia szczególny nacisk kładzie na wysoką jakość kształcenia, dysponuje nowoczesną i doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną. Uczelnia prowadzi prace badawcze we własnych gabinetach, laboratoriach chemii kosmetycznej. WSZKiPZ posiada własne wydawnictwo naukowe, które publikuje szereg unikalnych na polskim rynku pozycji, w tym podręczników akademickich i materiałów pomocniczych dla studentów. Wydajemy również polskie tłumaczenia najlepszych światowych podręczników dla branży kosmetycznej oraz czasopismo dla kosmetologów „Cosmetology Today”.
Proponujemy studia wyższe, studia podyplomowe i szkolenia w modułach (Lifelong Learning) w zakresie:
  • Kosmetologii
  • Wiedzy o kosmetykach i chemii kosmetycznej
 
Back to Exhibitor List