The Polish Association of Cosmetic and Detergent Industry Stand 351
Address: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 625 57 82
Fax: +48 22 629 34 69
E-mail: biuro(at)kosmetyki-detergenty.pl
Website: www.kosmetyki-detergenty.pl

The Polish Association of the Cosmetic and Detergent Industry has been operating since 1992. The members of the Association are recognized manufacturers and distributors, as well as retail chains, suppliers of raw materials and other companies cooperating with the cosmetics and detergent industries, including laboratories. These are mainly companies from the sector of small and medium enterprises.

The association is a member of international industry organizations: Cosmetics Europe, the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products A.I.S.E. and the European Aerosol Federation FEA.

The Polish Association of the Cosmetic and Detergent Industry is the only organization in Poland that operates on the basis of the synergy of the cosmetics  and cleaning products industries.

Membership in the Association guarantees access to current expert knowledge, assistance in crisis situations, support in the face of unjustified restrictions, attractive conditions for participation in industry conferences and training, the possibility of obtaining free sales certificates required in many non-EU markets (FSC).

The general director of the Polish Association of the Cosmetics and Detergent Industry is dr Anna Oborska.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992. Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową, w tym laboratoria. Głównie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe,  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości.

Członkostwo w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach, możliwość uzyskania certyfikatów wolnej sprzedaży wymaganych na wielu rynkach poza UE(FSC).
Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.

 
Back to Exhibitor List