Solabia Group Stand 301
Address: 29 Rue Delizy, Pantin F-93698, France
Tel.: +33 1 4810 1940
Fax: +33 1 4810 1940
Website: www.solabia.fr
Company Profile is available in Polish language only:
Represented by: Aston Chemicals Ltd. Sp. z o.o.
Firma reprezentowana przez: Aston Chemicals Ltd. Sp. z o.o.

Solabia jest bardzo dobrze rozwiniętą francuską grupą firm chemicznych. Solabia inwestuje nieprzerwanie w rozwój różnego rodzaju technologii między innymi chemii, biotechnologii, mikrobiologii oraz wielu rodzajów technik takich jak ekstrakcja roślinna, synteza chemiczna, proteolityka, biofermentacja i enzymologia. Oferta produktów firmy Solabia obejmuje:
  • Oligo- i polisacharydy
  • Oligopeptydy i hydrolizaty białek
  • Kwas L-pirolidonokarboksylowy i jego pochodne
  • Ekstrakty roślinne
  • Ceramidy
 Aston Chemicals Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Back to Exhibitor List