IMCD POLSKA Sp. z o.o. Stand 340
Address: Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 223 67 00
Fax: +48 22 223 67 90
E-mail: info(at)imcd.pl
Website: www.imcdgroup.com

IMCD is a leading international company engaged in the sales, marketing and distribution of specialty chemicals and functional food additives. We supply our customers, together with technical solutions and comprehensive knowledge of our employees, broad portfolio of products. With a team of 1,700 people in over 40 countries, IMCD offers a unique combination of deep penetration and understanding of local markets supported by developed infrastructure.

IMCD Poland is one of the leading distributors of specialty chemical raw materials in Poland.We offer products of many renowned manufacturers, for almost all applications of chemical and food industries.Our team of active and energetic professionals make every day effort to meet and exceed customers expectation in the environment in which we operate.
Two office locations in Warsaw and Rybnik, combined with an efficient and flexible supply chain infrastructure, allow IMCD Poland to be closer to its customers.


IMCD jest wiodącą międzynarodową firmą zajmującą się sprzedażą, marketingiem i dystrybucją specjalistycznych surowców chemicznych i dodatków funkcjonalnych do żywności. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania techniczne w oparciu o szerokie portfolio produktów oraz dogłębną i wszechstronną wiedzę naszych pracowników. Z zespołem liczącym 1.700 osób w ponad 40 krajach, IMCD oferuje unikalną kombinację głębokiej penetracji i zrozumienia rynków lokalnych wspartą rozwiniętą infrastrukturą międzynarodową.IMCD Polska jest jednym z czołowych dystrybutorów surowców specjalistycznych w Polsce.
Naszym klientom oferujemy produkty wielu renomowanych producentów, przeznaczone niemal do wszystkich zastosowań chemicznych i spożywczych.
Nasz zespół złożony z aktywnych i pełnych energii specjalistów dokłada wszelkich starań, aby codziennie spełniać i przekraczać rosnące wymagania stawiane nam przez otoczenie, w którym działamy.
Dwie lokalizacje biurowe w Warszawie i Rybniku, w połączeniu z efektywną i elastyczną infrastrukturą łańcucha dostaw w całym kraju, pozwalają IMCD Polska być bliżej swoich klientów.
 
Back to Exhibitor List