BRB Central Eastern Europe Sp. zo.o. NEW Stand 641
Address: Plk. Stanislawa Dabka 8, 30-732 Krakow, Poland
Tel.: 12 415 79 22
E-mail: biuro(at)brbbv.com
Website: www.brb-international.com

OPIS BRB
The Power of Smart Ingredients... With an extensive experience in the fields of Silicones, BRB International BV is one of the largest independent and privately owned companies in the world. With headquarters in the Netherlands, BRB has created an effective worldwide supply chain network, with offices and warehouses in Poland, the United States, South Africa, Malaysia, China and Singapore. Our manufacturing sites are located in Europe, Asia and the United States. BRB is a leading supplier of Silicones for Personal Care in the fields of Body / Skin Care, Hair Care, Color Cosmetics, Sun Care, Antiperspirant & Deodorants and more...

Moc inteligentnych składników ... Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniem w branży Silikonów, BRB International BV stało się jedną z największych niezależnych firm na świecie. Z główną siedzibą w Holandii BRB stworzyło efektywną sieć globalnego łańcucha dostaw- z biurami i magazynami w:Polsce, Stanach Zjednoczonych, Południowej Afryce, Malezji, Chinach i Singapurze. Nasze zakłady produkcyjne znajdują się w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. BRB jest wiodącym dostawcą Silikonów do pielęgnacji ciała w zakresie pielęgnacji skóry, pielęgnacji włosów, kosmetyków kolorowych, kosmetyków do opalania, antyperspirantów, dezodorantów i nie tylko ... 
Back to Exhibitor List