Glancos Poland Fabryka Chemiczno-Kosmetyczna Sp.z o.o. NEW Stand CB 732
Address: Boczna 7, 72-100 Lozienica, Poland
Tel.: +48 91 418 62 74
Fax: +48 91 418 62 75
E-mail: info(at)glancos.net
Website: www.glancos.net

Glancos Poland is one of fastest growing cosmetic company in Poland. Glancos Poland develops, produces and distributes a wide range of innovative beauty products. A great variety of care cosmetics for face, body, foot and hair, gathered in several specialist brands and product lines, which are all produced in response to customer demand and which meet European industry standards. We confirm, that all our products are manufactured in compliance with the guidelines for Good Manufacturing Practice.
The success of our company is based on the quality of our products, manufactured in laboratories and production plant in Goleniów Industrial Park– a modern factory meeting European standard.
For over a dozen years we have been producing the highest quality cosmetic products as Private Label. Companies deciding to cooperate with Glancos Poland receive a guarantee of high production standards, safety and quality of the preparations created.


Glancos Poland jest jedną z najszybciej rozwijających się firm kosmetycznych w Polsce. Glancos Poland rozwija, produkuje i dystrybuuje szeroką gamę innowacyjnych produktów kosmetycznych. Różnorodne kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, stóp i włosów, zebrane w kilku specjalistycznych markach i liniach produktów, które są produkowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i spełniają europejskie standardy. Potwierdzamy, że wszystkie nasze produkty są wytwarzane zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Sukces naszej firmy opiera się na jakości naszych produktów, produkowanych w laboratoriach i zakładzie produkcyjnym w Goleniowskim Parku Przemysłowym - nowoczesnej fabryce spełniającej normy europejskie.
Od kilkunastu lat produkujemy najwyższej jakości produkty kosmetyczne pod Marką Własną. Firmy decydujące się na współpracę z Glancos Polska otrzymują gwarancję wysokich standardów produkcji, bezpieczeństwa i jakości przygotowanych preparatów.
 
Back to Exhibitor List