WAŻENIE DOZOWANIE PAKOWANIE
kwartalnik techniczno-informacyjny
Stand CB 913
Address: ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz, Poland
Tel.: +48 32 755 18 47
Fax: +48 32 755 18 47
E-mail: redakcja.wdp(at)drukart.pl
Website: www.wdp.com.pl

WAŻENIE–DOZOWANIE–PAKOWANIE quarterly publication presents issues connected with industrial weighing, dosing and packaging systems. It contains news and technical advice, presents the latest technological solutions and their aplication in industry. It includes scientific and technical articles describing weighing-dosing systems, packaging machines and devices used in the food, pharmaceutical, beverage, cosmetic and chemical industry. It is available by subscription and also it is distributed free-of-charge during relevant fair events.


Kwartalnik WAŻENIE–DOZOWANIE–PAKOWANIE przedstawia problematykę związaną z ważeniem w procesach przemysłowych, dozowaniem oraz pakowaniem. Zawiera nowości i porady techniczne, prezentuje nowatorskie rozwiązania technologiczne, jak również ich aplikacje w branży, zamieszczając artykuły naukowe i techniczne opisujące systemy ważąco-dozujące, maszyny i urządzenia pakujące z ich zastosowaniem w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, napojowym, kosmetycznym, chemii gospodarczej. Dostępny w prenumeracie oraz bezpłatnie na targach.
Zapraszamy Państwa na łamy naszego kwartalnika.
 
Back to Exhibitor List