Polska Izba Opakowań NEW Stand CB 631
Address: Konstancińska 11, 02-942 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 651 83 94
Fax: +48 22 842 23 03
E-mail: biuro(at)pio.org.pl
Website: www.pio.org.pl

Polish Chamber of Packaging (PIO) was established in 1994 as an association assembling manufacturers and users. It's main task is to represent interests of companies manufacturing packaging materials, containers and machines, as well as printing plants acting in packaging area. PIO organizes business trips for their members to major international exhibitions, promoting Polish packaging industry. The Chamber is also busy in organizing conferences and training devoted to the organizations and management of a company, and also progress in technology, laws and regulations. It also propagates among the members a code of good business practices (business ethics).
PIO represents its members against the state and self-governments agencies, transmitting their opinions and motions. It also participates in the making of business laws.
PIO cooperates with the similar organizations in other countries, supporting the presence of Polish packaging companies on foreign markets. It also manages data base on trade offers and cooperation opportunities.

Polska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest organizatorem Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej i współorganizatorem konkursu na opakowanie PakStar. Przyznaje tytuły "Zasłużony dla przemysłu opakowań" oraz "Firma zasłużona dla przemysłu opakowań". Prowadzi portal informacyjny branży opakowaniowej pakowanie.info Izba jest także inicjatorem "Dnia Opakowań" (15 września).  
Back to Exhibitor List