Hallstar Stand 400-401
Website: https://www.hallstar.com/

Hallstar is a leading global provider of specialty chemistry solutions. We take a collaborative approach to every engagement, delivering technical support, chemistry expertise and industry knowledge to help our customers make the most of their products, from concepts to the first production batches.
Our depth of scientific expertise sets us apart, and we are well known for competency in photoprotection science, cosmetic actives and functional naturals development and more. Decades of extensive research, industry engagement and an agile technical and development team positions us on the leading edge of ester and specialty chemistry.
In addition to hundreds of ready-made formulations, Hallstar’s experienced research and development team can work closely with you to develop innovative, custom solutions for your specific need. We can conduct in-vitro SPF/PFA testing on-site at our laboratories, and we also provide required technical, regulatory and operational support.

Hallstar jest wiodącym, światowym dostawcą specjalistycznych rozwiązań chemicznych. Do każdego projektu podchodzimy wspólnie z Klientami, dostarczając pomoc techniczną, wiedzę z zakresu chemii i doświadczenie branżowe, aby pomóc naszym Klientom w pełnym wykorzystaniu ich produktów, od koncepcji po pierwsze serie produkcyjne.
Wyróżnia nas nasza wiedza specjalistyczna i jesteśmy dobrze znani z wysokich kompetencji w dziedzinie ochrony słonecznej, substancji aktywnych i naturalnych składników funkcyjnych oraz wielu innych. Dziesięciolecia intensywnych badań, zaangażowania w branżę oraz sprawnego zespołu technicznego i rozwojowego stawiają nas na czele branży chemii estrowej i specjalistycznej.
Oprócz setek gotowych receptur, doświadczony zespół badawczo-rozwojowy Hallstar może ściśle współpracować z Państwem w celu opracowania innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań dla Państwa konkretnych potrzeb. W naszych laboratoriach możemy przeprowadzać testy SPF / PFA in vitro, a także zapewniamy wymagane wsparcie techniczne, regulacyjne i operacyjne.
 
Back to Exhibitor List