:::::::::::: FREE TO ATTEND :::::::::::


Wednesday, September 27th, Conference Hall

Language:
English / Polish (simultaneous translation)

Time Title Speaker / Institution
10:30 Safety assessment training as a tool to support the application of cosmetics legislation
Szkolenia z zakresu oceny bezpieczeństwa jako narzędzie wspomagające stosowanie prawa kosmetycznego.
Birgit Huber
(Deputy Director General of the German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association (IKW))

EN
10:50 UK Cosmetics Regulations Post- Brexit: How Can We Fix That Which We Broke?
Prawo kosmetyczne w Wielkiej Brytanii po Brexicie: jak możemy naprawić to co zepsuliśmy?
Dr Chris Flower, PhD
(CTPA, London, UK)
EN
11:40 Natural ingredients in cosmetics - requirements
Składniki naturalne w kosmetykach - wymagania
Agnieszka Nnolim, MSc. Eng. - Toxicologist Safety Assesor
(NOLICHEM Consultancy Limited, MScTox, MScEng, CChem, CSci, EurChem, Dip(Ind.Microb.)
EUROTOX Registered Toxicologist)
PL
12:00 Shrinking portfolio of preservatives - a real threat to the cosmetic industry
Kurczące się portfolio konserwantów – realne zagrożenie dla przemysłu kosmetycznego

Beata Kowalczyk
(Technical and Regulatory Affairs Manager, expert of the Polish Association of Cosmetic and Detergent Industry in the field of cosmetics)
PL

Last update: 05 September 2017